ruhikizi

Cinsellik Seks ve Cinsel Sorunlar

Vajinismus

vajinismus vaginismus
Vajinismusta fiziksel muayene
"Vajinismus hastalarında kadın-doğum muayenesi yapılmalı mıdır?"

Vajinismus durumunda tam muayene mümkün olmayabilir. Anestezi altında yapılabilir. Fiziksel muayenede himen kalıntıları, himen tam yırtılmamış olabilir, kalıntılar ödemli olabilir, trikomonas enfeksiyonu, postpartum skar dokusu, atrofik değişiklikler tespit edilebilir.

Kimi zaman vajinismus hastaları önce kadın- doğum uzmanına gitmektedirler. Bazen kadın- doğum uzmanları sanırım ticari kaygılarla "senin kızlık zarın kalın" diyerek küçük bir müdahale ile kızlık zarını kaldırmaktadırlar. Ancak vajinismus tanılı bir hastada bu müdahale sorunu çözmez.

Psikiyatri uzmanı gerekli görürse eğer kadın- doğum uzmanından konsültasyon isteyebilir. Genellikle hastanın öyküsüne bakılarak buna karar verilir. Hastaların çok büyük çoğunluğunda kadın- doğum uzmanının yapabileceği bir şey yoktur.

↑ Sayfa Başı
Vajinusmus rahatsızlığında hipnozun yeri
"Vajinusmus rahatsızlığında hipnoz başarılı olabilir mi?"

Evet hipnozu yapan kişi vajinismusun tedavisi konusunda deneyimliyse vajinismus tedavisinde hipnoz kullanılabilir. Ancak hipnozla vajinismus tedavisinde etkili olduğuna dair bilgilerimiz kontrollü çalışmalardan çok olgu sunumlarına dayanmaktadır. Bu da hipnozun diğer tedavi seçeneklerinden daha etkili olduğuna dair elimizde bir kanıt olmadığı anlamına geliyor. (McGuire H, Hawton K. Interventions for vaginismus. Cochrane Database Syst Rev 2001) Hipnoz seks terapistleri tarafından çok kullanılan bir teknik değildir. Milton H. Erickson tarafından geliştirilmiş olan hipnotik metafor tekniğinin kullanılabileceği bildirilmiştir. (Gilmore LG. Hypnotic metaphor and sexual dysfunction. J Sex Marital Ther 1987 Spring;13: 45-57.) Şahsen hipnotik metafor tekniğinin standart seks terapisini bilen ve uygulayan bir uzman tarafından uygulanmasının çok etkili sonuçlar verebileceğini düşünüyorum.

Bilişsel davranışçı terapilerdeki temel ilke olan duyarsızlaştırma da hipnotik telkinlerle güçlendirilebilir. (Fuchs K. Therapy of vaginismus by hypnotic desensitization. Am J Obstet Gynecol 1980 May 1;137:1- 7.) Görüldüğü gibi hipnozla ne yaptığını bilen birisi vajinismus tedavisinde de hipnozdan faydalanabilir. Ancak cinsel fonksiyon bozuklukları aile problemlerini de içeren geniş bir konudur ve yalnızca hipnozu bilmek vajinismusu tedavi edebilmek anlamına gelmez. Bu neşterle yalnızca karnı açmaya benzetilebilir. Karnı açmayı biliyorsunuz ama karaciğerin damar yapısını bilmiyorsanız yanlış damarı kesersiniz vs vs.
↑ Sayfa Başı
Cinsel İşlev Bozukluklarının Bilişsel ve Davranışçı Terapisi
Kongitif davranışçı terapiler yada diğer adıyla bilişsel davranışçı terapiler cinsel işlev bozukluklarının terapisinde en sıklıkla kullanılan terapi biçimidir. Bu bölümde özellikle profesyonellere faydalı olabilecek terapiye dair bilgilere yer verildi. Burada yer alan bilgiler kesinlikle her hastaya aynen uygulanan teknikler değil, hastaya özel olarak uyarlanan terapi teknikleridir. Buradaki tekniklerin bir kısmını terapiste başvurmadan önce hastanın kendi başına amatörce denemiş olduğunu sıkça görüyoruz. Terapistlerin bile konuda tecrübe ve deneyim kazandıkça terapinin başarı oranın arttığını düşündüğümüzde kendi başınıza uyguladığınız bazı yöntemlerin başarısız olması hiç de şaşırtıcı değil.
↑ Sayfa Başı
Cinsel işlev bozukluklarının terapisinde durum tespiti
Cinsel işlev bozukluklarının terapisinde ilk aşama hastalığın ve hastanın durumunun tespit edilmesidir. Durum tespitinin amaçları şöyle sıralanabilir:
1. Cinsel problemin doğasının ve hastanın istediği değişikliklerin tespit edilmesi.
2. Kolaylaştırıcı faktörler, hızlandırıcı faktörler, cinsel fonksiyon bozukluğunun devamına neden olan faktörler gibi disfonksiyona yol açan sebepleri terapistin formüle etmesine yardımcı olacak bilginin toplanması.
3. Bu bilgilere dayanarak nasıl bir tedavi uygulanması gerektiğine karar verilmesi.
4. Cinsel konular hakkında tartışma açarak ve sebep olucu faktörler ve muhtemel çözümler üzerinde eşleri düşünmeye sevkederek tedavi sürecini başlatmak.

Terapist görüşmenin amaçlarını görüşmenin başlangıcında her iki eşe de anlatmalıdır. Önce her iki eşle ayrı ayrı görüşülür. Bu eşlerin sorunlarını daha açık ve doğrudan ortaya koymalarını ve sorun hakkında kendi düşüncelerini eşit fırsatlar altında anlatabilmelerini sağlar. Yardımcı terapistin (koterapist) bulunduğu durumda her terapist kendi cinsinden olan eşle görüştükten sonra diğer eşin görüşünü kısaca alabilir. Genellikle her eş için 45 dk yeterli bir zamandır. Pek çok hasta ilk görüşmede sıkıntılı ve şaşkındır. Terapist bunun bilincinde olmalı hastaya özel konularda konuşmanın zor olduğunu ama sorunu tam olarak anlayabilmek için gerekli olduğunu açıklamalıdır. Hastanın sıkıntılı olmasının bir sebebi konuyu doğru kelimelerle anlatamayacağını düşünmesi olabilir. Terapist günlük konuşma dili veya profesyonel olsun farketmez terimler konusunda hastayla terminoloji konusunda fikir birliği yapmalıdır. Mesela hastaya ejekülasyon ile ilgili bir konuyu sorarken şöyle başlayabilir. “Ejekülasyon olduğunda.... siz buna geldiğinde mi diyorsunuz? Evet meni geldiğinde kendinizi....”

Terapist bu görüşmelerin acemisi ise kendisi de sıkıntılı olabilir. Bu durumda meslektaşları ile rol oynama şeklinde görüşmeler yaparak bunu aşması mümkündür. Tabi ki tecrübe ve güven kazanmanın en iyi yolu hasta görüşmeleridir.

Bir sonraki aşamada her iki eşle bir arada görüşme yapılır. Bu terapiste eşlerin bireysel görüşleri arasında ayrım olup olmadığı, eşlerin arasındaki iletişim ve davranışları konusunda fikir verir. Bu görüşmeden önce eşlere bireysel görüşmelerde alınan bilgilerden diğer eşin bilmesini istemededikleri herhangi bir konu olup olmadığı sorulur. Eşlere cinsel sorunlarının çözümünde hayati önemi olan bilgileri birbirlerinden gizlemelerinin tedavi açısından yol açacağı olumsuzluklar açıklanmalıdır. Son olarak terapist sorunu nasıl anladığını eşlere açıklamalı ve tedavi planını tartışmalıdır.

İlk yapılması gereken ortada gerçekten cinsel bir disfonksiyon mu yoksa yanlış bilgilendirilme mi olduğu anlaşılmalıdır. Örneğin eşler her cinsel ilişkide kadının orgazm olması gerektiğini düşünüyor olabilirler. Çiftin seksüel sorununu anlamaya çalışırken, esas sorunun eşlerin sorun olarak getirdikleri sorundan farklı olabileceğinin bilincinde olunmalıdır. Örneğin erken boşalma sorun olarak getirildiği bir durumda, erkek yeterince uzun bir süre cinsel ilişkiyi uzatabildiği halde diğer eşin orgazm olma sorunu olabilir. Tam tersi bir durum da tabii ki mümkündür.

Terapist ortaya konan seksüel sorunla ilgili spesifik bilgiye ulaşılmalıdır. Bunun en etkili yollarından birisi yakın bir zamandaki cinsel aktivitenin araştırılmasıdır. 1. Meydana gelen spesifik davranış. 2. Kişi bu davranıştan önce ve sonra ne düşünüyordu. 3. :Bu davranış hakkında ne hissetti. Başlangıç aşamasında eşler ne düşündüklerini söylemede zorlanabilirler. ‘“Acaba ereksiyonu yeterince uzatabilecek miyim?” “Acaba eşim beni uyarmak için bu kadar uzun süre uğraşmaktan sıkılıyor olabilir mi?” diye düşünmüş olabilir misiniz?’ gibi sorunlar sorularak bu sorun aşılabilir. Bu sorularla aynı zamanda sorunun davranışsal boyutunun yanında bilişsel boyutunun da önemli rol oynayabileceği eşlere vurgulanmış olur.

Hasta cinsel hayatında ne türlü değişiklikler yapmak istiyor. Eşler tedavi hedefleri konusunda aynı fikirdeler mi? Eğer hedefleri arasında belirgin bir ayrılık varsa bu terapi başlamadan çözümlenmelidir.

Özellikle anne baba ilişkileri olmak üzere geçmiş araştırılmalıdır. Eşlerin pek çoğu kendi anne babaları arasındaki ilişkiyi model olarak alıyor ve kendi ilişkilerini kendi anne babalarının ilişkileri ile karşılaştırarak yargılıyor olabilirler. Onlar gibi olmaları gerektiğine inandıklarından dolayı terapide ulaşılmaya çalışılan farklı ilişki modeli başarısızlığa uğrayabilir.

Daha önceki cinsel ilişki paterni önemlidir. Daha önceki ilişkilerinde de başlanıçta tatmin edici cinsel ilişkide bulunabilmesine rağmen eşlerin birbirlerine ilgileri azaldığında uyarılmamaya başlamış olabilir.

Masturbasyon hakkında bilgi alınması birkaç açıdan önem taşır. Erektil disfonksiyonun durumsal mı yoksa her durumda mı olduğu anlaşılabilir. Hızla yapılan masturbasyon sonucunda ejekülasyon olan bir erkekde bu erken boşalmayı başlatan ve sürdüren neden olabilir. Masturbasyon yaptığı için suçluluk duyan birisinin seks hakkında genel bir engellemesi olduğu anlaşılabilir. Terapi sırasında mastürbasyon gerekli bir araç olabilir. Özellikle primer orgasmik disfonksiyon veya prematür ejakülasyon tedavisinde, hastanın partnerı olmadığı durumlarda mastürbasyonun tedavideki yeri önemlidir.

Sıklıkla cinsel disfonksiyonu olanlarda cinsel taciz öyküsü bulunur. Bu konuda sorular doğrudan sorulmalıdır. Gene de terapist ilk görüşmede hastanın bu konuyu gizlemek isteyebileceğini aklında tutmalıdır. Homoseksüalite hakkında sorular sorulması ayrıca önemlidir. Hâlihazırdaki homoseksüel ilgi cinsel sorunları anlaşılır kılabileceği gibi eşler adolesan dönemdeki bir veya birkaç izole eşcinsel eylemlerinden dolayı kendilerinde gizli kalmış eşcinsel eğilimlerin bulunduğunu be sorunlarının buradan kaynaklandığını düşünebilirler.

Hastaya sex hakkında ne kadar bilgili olduğu sorulur. “Sex hakkında bilmeniz gerekenleri bildiğinizi düşünüyor musunuz?” gibi direk bir soruyle bu sorulabilir. Görüşme sırasına bu soruya verilen cevaptan bağımsız olarak hastanın sex hakkındaki bilgi düzeyi araştırılır.

Eşlerin daha önce hiç tatmin edici bir ilişkisi olup olmadığı öğrenilir. Cinsel ilişki dışındaki eşlerin ilişkileri araştırılır. Çünki seksüel sorunlar ve genel ilişki sorunları genellikle birlikte bulunurlar. Eşler birbirleri hakkında neler hissediyorlar? İlişkileri için ne kadar çaba sarfediyorlar? Gerek cinsel konularda gerekse genel konularda aralarında iletişim kurabiliyorlar mı? Bunları sormanın kolay bir yolu eşlerden kendi ilişkilerini bildikleri diğer çiftlerin ilişkileriyle karşılaştırmalarını istemektir. Diğer soru eğer cinsel sorunları çözümlenemezse ilişkilerine ne olacağını sormaktar. Bazen disfonksiyonun bulunduğu kişi yanlış olarak eğer sorunları çözümlenemezse eşinin kendisini terkedeceğini düşünür.

Depresyon başta olmak üzere psikiyatrik bozukluğu olan kişilerde seksüel sorunlar özellikle azalmış cinsel istek bozukluğu sık görülür. Bu nedenler halihazırda psikiyatrik bir bozukluğun bulunup bulunmadığı araştırılır. Daha önce herhangi bir psikiyatrik bozukluğun bulunup bulunmadığı da araştırılır. Bu yanlızca cinsel disfonksiyonun prognozuna dair bilgi vermekle kalmayıp azalmış cinsel istek bozukluğu ve erektil bozukluk başta olmak üzere bazı disfonksiyonlar psikiyatrik bir bozukluk atağı sırasında başlar. Depresyonun kendine saygıyı azaltması ve diğer kognitif faktörler seksüel sorunun devamında rol oynar.

Muhtemel organik sebeplerin varlığı fizik muayene ile araştırılır. Hastaya kendisinde herhangi bir organik bozukluğun olmadığının fizik muayene sonucunda söylenmesi terapotik açıdan önemlidir.
Cinsel sorunlara psikolojik yaklaşım kabaca kısa danışmanlık ve seks terapisi olmak üzere iki grupta toplanabilir. Kısa danışmanlık eğitim ve tavsiyeyi içerir ve cisnel sorunları olan pek çok kişi için uygundur.

Kısa danışmanlığın endikasyonları şunlardır:
1. Seksüel problem yakın zamanda ortaya çıkmışsa ve komplike değilse.
2. Asıl ihtiyaç eğitim olduğu durumlarda.
3. Eşler sorunlarının çözümünde kendileri terapi öncesinde yol katetmişlerse.
4. Seks terapisinin gerekli olup olmadığı kesin değilse kısa danışmanlık ile işe başlamak makul olur.
Sex terapinin endikasyonları:
1. Seksüel sorunlar uzun süreliyse (en azından bir iki ay)
2. Eşler sorunlarını kendi başlarına çözmede başarısız olmuşlarsa.
3. Problem psikolojik faktörlerden kaynaklanıyor ve devam ediyorsa.
4. Problem eşlerin genel ilişkilerini de tehlikeye sokuyorsa.

Genel ilişkiler: Eğer sorunlar eşlerin genel ilişkilerinden kaynaklanıyorsa seks terapisi en azından başlangıçta endike değildir. Sorunların kaynağı tam olarak genel ilişkilerindeki bozukluktan kaynaklanmıyorsa bile, genel ilişki sorunları olduğunda genel ilişkiler düzelenedek seks terapisi yapılmaz. Eğer şüpheleniliyorsa bir iki seans sex terapisi yapılarak, bir kaç hafta eşlere seksüel olmayan ödevler verilerek faydası olup olmadığına ve terapinin gidişine bakılır.

Majör bir psikiyatrik bozukluk varsa seks terapisi yapılmaz. Hafif ve orta düzeydeki depresyon veya anksiyete, özellikle seksüel zorluklara ikincil olarak ortaya çıkıyorsa seks terapisi için kontrendike değildir.

Alkolizm: Eşlerden herhangi birisinde ciddi alkol kötüye kullanımı varsa kötü kompliansa ve genel ilişki zorluklarına yol açacağından dolayı terapiye engel olur.

Hamilelik sırasında seks terapisine başlamak doğru değildir. Çünki sıklıkla hamileliğin ilerleyen dönemlerinde cinsel isteğin doğal olarak azalması başarı şansını azaltır. Doğumdan 3-6 ay sonra halen sorun devam ediyorsa terapiye başlanır.
Motivasyon: Başlangıçta motive görünmeyen hastaların terapinin ilerleyen dönemlerinde motivasyonunun arttığı veya tam tersine başlangıçtaki isteğin azalabildiği görülmüştür. Buna terapinin mantığı ve hedeflerini anlayamamış olma yol açabilir.

1. Eşlere zorluklarının anlamalarını sağlamak. Bu tür sorunların sıklıkla görüldü de söylendiğinde bu bir cesaret kaynağı olacaktır.
2. Tedavi programının odak noktası olacak olan, katkıda bulunan ve özellikle sürdüren faktörlerin belirlenmesi, böylelikle tedavi yaklaşımının mantığının kurulması.
3. Eşlerden formülasyon hakkındaki geri bildirimlerini alarak durum tespiti aşamasında alınan bilgilerin doğru yorumlanıp yorumlanmadığın anlaşılması.

Eşlerin işbirliğinin niçin önemli olduğu anlatılır. İlişkilerinin olumlu yönleri vurgulanır. Formülasyonun hipotetik olduğu ve terapinin ilerleyen dönemlerinde yeni bilgilerle test edilip değiştirilebileceği açıklanır. Formülasyon eşler tarafından not edilerek terapi esnasında başvurulabilir.
↑ Sayfa Başı
Vajinismus Tedavisinde Ev ödevleri
İlk hafta eşlere ne yapmaları gerektiğini anlatmadan önce ev ödevleri hakkında genel olarak bilgi verilmelidir:
1. Eşlere cinsel ilişkilerini dereceli olarak tekrar kurmak için yapılandırılmış yaklaşım sağlar.
2. Sorunun devamında katkıda bulunan kognisyonlar ve davranışlar gibi spesifik faktörlerin tanınmasını sağlamak. Bunlar genellikle başlangıçta açık değildir.
3. Eşlere özel sorunlarla başetmeleri için özel teknikler sağlamak.
Terapistlerin çoğu eşlerin çoğunluğunda standart bir ev ödevi programı uygularlar. Tedavinin aşamasına göre ve ilerleme oranına göre tedavi şeması esnek olmalıdır.

Tedavinin aşamaları Masters ve Johnson’un terminolojisiyle şunlardır:
1. Non-genital sensate focus: Amaç rahatlamış ve gevşemiş bir halde fiziksel yakınlık sağlanması ve duygular ve arzular hakkında açık iletişim kurulabilmesidir.
2. Genital sensate focus: Aşırı ve yersiz anksiyete uyandırmadan cinsel olarak uyararıcı okşamanın sağlanması.
3. Vaginal containment: Tam cinsel ilişki başlamadan önce ara bir basamaktır.

Ev ödevleri tedavinin yanlızca bir bölümüdür. Tek başına uygulandığında başarı şansı düşüktür. Ev ödevlerinin yapılmasına engel olan bloklarla karşılaşılacaktır. Terapist danışmanlık becerilerini kullanarak zorlukların nedenlerini açıklamalıdır. Ev ödevlerinindeki talimatların bazı önemli özellikleri şunlardır:
1. Talimatlar detaylı ve açık olmalıdır.
2. Seans bitmeden eşlerin talimatları tam olarak anladıkları ve onayladıklarından emin olunmalıdır.
3. Yeni talimatlar verildiğinde eşlere ne hissettikleri ve karşılaşabileceklerini düşündükleri herhangi bir zorluğun olup olmadığı sorulmalıdır. Eğer beklenen zorluklar varsa eşler ödevi yapmaya girişmeden önce korkuların aşılması gereklidir. Örneğin genital olmayan uyarılma fazından genital uyarılma fazına geçildiğinde kadın erkeğin uyarıldıktan sonra kendisinden cinsel ilişki isteğinde bulunmak istemesinden korkabilir. Oysa erkeğe soruldurğunda bu korkunun yersiz olduğu anlaşılacaktır.
4. Halihazırdaki talimatları tam olarak yerine getirmeden bir sonraki aşamaya geçmeleri istenmemelidir.
5. Tedavi seansları arasında eşlere bir aşamadan diğerine geçme seçeneği verilmemelidir. Çünkü belirsizlik ilerleme açısından olumsuzdur.
6. Eşlere bir sonraki seansta kendilerinden katedilen mesafe ile ilgili geri bildirim isteneceği hatırlatılmalıdır.

Genital olmayan uyarılma aşaması:
Bu aşama tekrarlayan başarısızlıklardan kaynaklanan anksiyete veya kötümser tavırlar nedeniyle cinsel ilişkileri bozulan çiftlerde özellikle önemli bir aşamadır. Başlamadan önce bu aşamanın hedefleri anlatılır.

Eşlerin cinsel ilişkide bulunmaları, birbirlerinin cinsel organlarına dokunmaları, erkeğin kadının göğüslerine dokunması yasaklanır. Eşlere bunun amacının onları cinsel ilişkinin anksiyete kaynağı olan kısımlarından uzak tutmak ve önce genel fiziksel dokunmanın verdiği zevkin tadına varmalarını sağlamak için yapıldığı açıklanır.
Sonraki hafta içinde eğer eşlerden herhangi biri isterse diğerini bir ev ödevi seansını gerçekleştirmek üzere davet edebileceği söylenir. Bu davet “Terapistin anlattığı dokunmayı denemek için seni davet ediyorum” şeklinde çok açık olmalıdır. Davet edilen eş eğer positif veya nötr hissediyorsa daveti kabul etmelidir. Negatif hissediyorsa bunu söylemeli fakat nedenini eşine anlatmaya çalışmalıdır. Talimatlar eşlerin birbirlerini baskı altına almaları için değil aralarındaki iletişimi kolaylaştırmak içindir. İlk okşama seansından sonra davet etme sırası diğer eşe gelir.

Seanslar ortamın rahat, sıcak ve rahatsız edilme ihtimalinin olmadığı herhangi bir zamanda gerçekleştirilebilir. Bu aşamadaki nihai amaç eşlerin odada hafif bir ışık bulunduğu halde çıplak olarak bulunabilmeleridir. Başlangıçta eşler için korkutucu olmayacak bir seviyeden başlanması uygundur.

Genital olmayan fazda eşler gidilmesi yasak olan yerler dışında partnerlarının vücutlarının her yerini okşarlar. Eşler bunu her iki tarafın da hoşlanacağı biçimde yapmalıdır. Diğer partner okşama ile oluşan duyular üzerine dikkatini yoğunlaştırır ve eşine hoşlandığı ve hoşlanmadığı hareketleri anlatır “daha yavaş, veya hızlı, hafifçe, sıkı” vs şeklinde talimatlarla eşini yönlendirir. Eşinin ellerinin kendi vücudu üzerinde yönlendirmek uygun bir yöntemdir. Başlangıçta seanslar masaj gibidir. Eşler istediği anda rolleri değiştirirler ve okşayan pasif duruma geçer. 10 dakika ile yarım saat arasında eşlerin istediği kadar devam edilebilir. Uyarılma amaç değildir ancak eşler uyarılırlarsa bunun keyfini çıkarmalı ama sınırlarını aşmamalıdır. Bazıları yağ kullanarak daha fazla duyusal zevk alma yoluna giderler. Buna izin vardır. Eşler gerilimi azaltmak için mastürbasyon yapabilirler bu aşamada yanlızca eşin bulunmadığı ortamda kendi kendine yapılmalıdır.

Katı plan olmamalıdır. Haftanda üç seans ev ödevi yeterlidir. Eşlere bu aşamada ev ödevlerini yapmacık ve spontanlıktan yoksun bulabileceklerinin mümkün olduğu söylenmelidir. Tedavi ilerledikçe pek çok çift daha spontan olmaya başladıklarını söylerler.

Genital olmayan evreye tepkiler:
Bazı çiftler ilk andan itibaren hoşlanırken bazıları ev ödevlerini yapmaya vakit bulamadıklarını söyleyebilirler, cinsel ilişki yasağını aşabilirler, gerilim can sıkıntısı gibi olumsuz duygulanımlar getirebilirler. Veya eşlerden biri davet edemeyebilir. Bu sorunlar aşılmadıkça yeni aşamaya geçilmemelidir.

Genital uyarılma aşaması:
Okşamalarının daha seksüel ve uyarıcı olması ve duyguları ve arzularını paylaşma ve tartışmaya devam etmelerinin bu aşamanın amacı olduğu anlatılmalıdır.

Bir önceki aşamadaki şekilde eşler birbirlerini ev ödevlerine davet ederler. Ama artık yasaklar azalmıştır. Göğüsler ve cinsel organlar da okşanabilecek yerlere dahildir. Bu başlangıçta hafif ve araştırıcı fakat uyarma amacı gütmeden yapılır. Eşler gevşemiş bir şekilde erotik bir zevk almak ve vermek için konsantre olurlar. Eğer uyarılma olursa bundan zevk alınabilir. Terapist eşlerin hoşlanabileceği bazı okşama şekillerini detaylı olarak açıklamalıdır. Eşin elini yönlendirmek ve losyon kullanmak daha önceki aşamada olduğu gibi bu aşamada da serbesttir. Bu aşamada yol alındığında sırayla okşamadan karşılıkla okşamaya geçilebilir. Bu aşamada eğer orgazm olmak isterlerse serbesttir ama amacın bu olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır.

Vajinal uyarılma aşaması:
Cinsel ilişkiyi terapi programına sokmadan önceki ara basamaktır. Sorunları buraya kadar büyük ölçüde çözülmüş çiftlerde kısa bir aşamadır. Vajinismus, erektil disfonksiyon ve erken boşalma durumlarında olduğu gibi vaginal penetrasyonun temel nokta olduğu durumlarda en önemli aşamadır.

Her iki eş de rahat ve uyarılmış olduğunda kadın eşinin penisini vajinaya almak üzere davetde bulunur ve sonra hareketsiz kalırlar. En iyi pozisyon kadının üstte olduğu ya da yan yana durulan pozisyondur. Vajinismus da bu önemlidir. Çünkü kadına kontrolün kendisinde olduğu duygusunu verir. Pek çok erkek kadın üstte olduğu pozisyonda ejakülasyon kontrolünün daha kolay olduğunu söyler. Eğer sorun vajinismus ise ve kadın daha önce hiç cinsel ilişkide bulunmamışsa terapist pozisyonu detaylı olarak açıklamalıdır.

Çiftlere içerde kalmayı istedikleri kadar uzatabilecekleri daha sonra genital ve genital olmayan uyarma fazlarına geri dönerek bir seansta içerde kalmayı üç kereye kadar deneyebilecekleri söylenir.
Buraya kadar her tamam olduğunda içerdeyken hareket etme başlatılır. Hareket etmeye önce kadının başlaması önerilir. Bu özellikle sorun vajinusmus ise önemlidir. Daha sonra eşler isterlerse değişik pozisyonları deneyebilirler.
Böylelikle pek çok çiftte uygulanan sex terapisi gözden geçirilmiş oldu.

↑ Sayfa Başı