ruhikizi

Cinsellik Seks ve Cinsel Sorunlar

Seks Terapisinde Değerlendirme

seks-kadinBaşvurma sebepleri seksüelite hakkındaki yanlış anlamaları veya gerçekçi olmayan beklentilerinin olması olabilir. Bazı durumlarda uzun uzun araştırılmasına rağmen seksüel sorunun ne olduğu belirsiz kalabilir bu durumlarda sorunun primer olarak seksüel değil daha genel doğada bir sorunla karşı karşıya olabiliriz.

Seksüel sorunların genel ilişki sorunlarından kaynaklandığı durumlarda seks terapisi en azından başlangıçta pek uygun değildir. Hangi sorunun daha belirgin olduğunu anlayamadığı durumda terapist durumu açıklayarak üç seans kadar seks terapisini deneyebilir. Seks terapisine devam edip etmeyeceğine daha sonra karar verebilir.

Eğer eşlerden birinin evlilik dışı bir ilişkisi varsa sadık olmayan eşin ilgisini tedaviye tam olarak verebilmesi mümkün olmadığı için seks terapisi uygun değildir.

Her iki eşin veya eşlerden birinin motive olmadığı durumlarda seks terapisinin başarılı olması mümkün değildir. Eğer bir eş disfonsiyonu olan eşe yardım ederek sorunu çözme meselesindeki rolünü anlayamadığı için katılımda zorlanıyorsa üç dört seanslık bir deneme döneminden sonra gerek sorunun düzelmeye başlaması gerekse seksüel ilişkinin daha doyum verici olması nedeniyle motivasyon artabilir. Bazı durumlarda da eşler yüzeyel olarak motive görünebilirler ama tedavinin ilerleyen sürecinde böyle olmadığı anlaşılabilir.

Ciddi bir psikiyatrik bozukluğun olduğu durumda seks terapisi yapılmaz. Ama bazı durumlarda seksüel sorunlara bağlı depresif semptomlar görülebilir. Bu durumda seks terapisi gene de yapılır. Alkol sorunu olduğu durumda önce bu sorun halledilir. Uzun bir abstinens döneminden sonra ancak seks terapisi yapılabilir.

Öncelikle seksüel disfonksiyona yol açan fiziksel durumun tedavisi yapılır. Disfonksiyona yol açan ilaç tedavisi ise ilk adım alternatif bir ilacın kullanılmasıdır. Gebelik varsa; doğumdan 3-6 ay sonra cinsel istek geri döndüğü için tedaviye o zaman başlanılabilir. Terapi sırasında doğum kontrolü (kontrasepsiyon) önerilir. Hamile kalma endişesi ve erken bir gebeliğin tedavi üzerine olumsuz etkileri olacaktır. Gebelik tedavi sonlandıktan sonrası için planlanmalıdır.